Back-up

Het is belangrijk dat u altijd beschikt over een recente back-up van de data in OS Optiek. Mocht er onverhoopt wat fout gaan met uw systeem zoals bijvoorbeeld een kapotte harde schijf of diefstal, dan kunt u snel weer verder werken en blijft de schade beperkt.

In de ideale situatie draait de database van OS Optiek op een server in de serverruimte en heeft de systeembeheerder e.e.a. zo ingesteld dat er automatisch een back-up wordt gemaakt van alle relevante data in het netwerk. Uiteraard horen daar goede afspraken bij m.b.t. het eventueel wisselen van de tape of disk, het periodiek controleren van een goede werking van de back-up en het bewaren van de tape of disk buiten het pand.

Vaak wordt OS Optiek stand-alone gebruikt (dus niet in een netwerk) of op enkele pc's en/of laptops in een klein netwerkje, dan is het beslist aan te raden om periodiek (bijvoorbeeld dagelijks) handmatig een back-up te maken van de database en de bijbehorende gegevens. In OS Optiek is de hiervoor benodigde functionaliteit aanwezig. Een USB-stick of een losse USB-schijf kunnen dienst doen als opslagsysteem. Ze hebben als voordeel dat ze gemakkelijk ergens anders (bij voorkeur buiten het pand) bewaard kunnen worden. Laat ook in dat geval iemand met verstand van zaken (de helpdesk bijvoorbeeld) periodiek controleren of de back-up in orde is.

Handmatige back-up

Start OS Optiek op en kies in het menu 'Extra' voor 'Database backup…' of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+B.

Menu-item Database Backup...

Het scherm 'Database Backup' zal zichtbaar worden.

Scherm Database Backup

Klik op de knop 'Backup' om het backup-proces te starten. Na enige tijd, afhankelijk van de hoeveelheid data in OS Optiek en de schrijfsnelheid van het systeem, verschijnt er in het bovenste deel van het scherm een nieuwe regel. Dit is een zip-bestand met daarin de zojuist gemaakte back-up. De bestandsnaam bevat een datum en een tijd (Backup-jjjjmmdd-uumm.zip). Zo is makkelijk te controleren wanneer er een backup is gemaakt zo blijven de backup-bestanden ook vanzelf in de goede volgorde staan. De zojuist gemaakte back-up is nu aanwezig in de programma-directory van OS Optiek in de map backup.

Back-up naar USB-stick of externe schijf

Onderaan het scherm 'Database Backup' wordt aangegeven in welke directory de back-up zal worden opgeslagen. Klik eventueel op de assist-knop (de knop met het opschrift …) en blader naar de locatie waar de back-up neergezet moet worden. Dit kan bijvoorbeeld een USB-stick of een externe harde schijf zijn.

Deze handleiding

Document

Versie: 1.1 - Datum: 2 augustus 2009 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Documentgegevens toegevoegd

Versie: 1.0 - Datum: 28 april 2009 - Aangemaakt door: Arthur Buijs
Eerste versie document

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2009 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Heeft u een (schrijf-)fout gevonden, is de uitleg onduidelijk of zijn we iets vergeten uit te leggen? Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het uitbreiden en verbeteren van de documentatie van OS Optiek.

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/backup.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/03 09:05 door admin
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0