Horen

Introductie

Vanaf versie 1.3.2 kunnen opticiens die zelf audicien zijn of die met een audicien samenwerken, OS Optiek gebruiken voor het aanpassen van hoortoestellen. De audicien kan in OS Optiek diverse toonaudiogrammen aanmaken (controle), een hoortoestel aanpassen (hoororder), op proef meegeven en natuurlijk verkopen (factuur en declaratie). Hoortoestellen, oorstukjes en batterijen kunnen direct verkocht worden vanuit de voorraad. In deze handleiding wordt ingegaan op de inrichting en het gebruik van OS Optiek voor de audicien.

Het onderdeel Hoororders is volledig geïntegreerd in de software. Een opticien/audicien die reeds bekend is met OS Optiek kan, na het doorlopen van de paragraaf Voorbereiding uit deze handleiding, meteen aan de slag. Het resterende deel van de handleiding gaat over het invoeren van producten, het aanmaken van controles en het invoeren van hoororders en de bijbehorende verkopen.

Voorbereiding

Voordat OS Optiek gebruikt kan worden voor het aanpassen van hoortoestellen moet de module Hoororders ingeschakeld worden. Daarna zijn er nog enkele stappen te doorlopen zoals het aanmaken van Speciale Productgroepen en het koppelen van documenten.

Inschakelen hoororders

Standaard staat het onderdeel Hoororders uit in OS Optiek. Ga in het menu 'Extra' naar het onderdeel 'Opties…'. Op het tabblad 'Overig' is het mogelijk om Hoororders in te schakelen. Vergeet niet om op de knop 'Opslaan' te klikken. Herstart OS Optiek om de module Hoororders te activeren.

configuratie

Aanmaken Speciale Productgroepen

Voordat er gestart kan worden met het invoeren van hoortoestellen, oorstukjes en batterijen is het nodig om hiervoor Speciale Productgroepen aan te maken. Selecteer in het menu 'Onderhoud' het item 'Productgroepen'. Klik nu in het scherm 'Productgroepen Beheren' op de knop 'Toevoegen'. Vul in het veld 'Groep' de tekst Hoortoestel in als naam voor de Productgroep en selecteer 'Hoortoestel' in het veld 'Speciale Groep'. Klik op de knop 'Opslaan'.

productgroep

Herhaal deze stap voor de productgroepen 'Oorstukje' en 'Batterij'.

Koppelen documenten

OS Optiek heeft diverse standaarddocumenten die specifiek bedoeld zijn voor de audicien. Vanuit de Hoororder kan de audicien een Proefbon een Prijsopgave en een Eigen verklaring voor de klant afdrukken. Vanuit het verkoopscherm kan er een Factuur met hoorgegevens afgedrukt worden. Daarop staan dan netjes de gegevens van de hoortoestellen en oorstukjes. Voordat deze documenten gebruikt kunnen worden moeten ze eerst gekoppeld worden aan hoororders en aan verkopen. Uiteraard zijn ook deze documenten eenvoudig aan te passen aan de wensen van de audicien.

Kies in het menu 'Extra' voor 'Opties…' en ga naar het tabblad 'Print'. Klik op de knop 'Nieuwe template toevoegen'. Helemaal onder aan de lijst met sjablonen verschijnt nu een lege regel. Het eerste veld is de naam van de template. Vul hier bijvoorbeeld Proefbon in. In het tweede veld selecteert u de gegevensset die nodig is om dit document af te drukken. Kies hier voor 'Hoororder'. Achter het veld in de derde kolom staat een Assist-knop. Klik op die knop om een template te koppelen en zoek voor de proefbon naar het bestand 'default_audio_order_proforma.jrxml' in de programmadirectory van OS Optiek. Standaard zal dit bestand op een Windows PC te vinden zijn in 'C:\Program Files\OS Optiek\report\default'. Ga zo ook te werk voor de overige documenten in de onderstaande tabel.

Naam Type Template
Proefbon Hoororder default_audio_order_proforma.jrxml
Prijsopgave Hoororder default_audio_order_quote.jrxml
Eigen verklaring Hoororder default_audio_order_declaration.jrxml
Factuur met hoorgegevens Verkopen gehoor default_invoice_audio.jrxml

Invoeren artikelen

Ga naar het menu 'Onderhoud' en selecteer 'Hoortoestel' onder het item 'Producten'. Klik in knoppenbalk op de knop 'Nieuw' (blauwe +). Als OS Optiek ingesteld is voor automatische productnummering zal er nu een nieuw productnummer aangemaakt worden. In het veld 'Groep' staat 'Hoortoestel' ingevuld. Ga naar het volgende veld 'Merk' en voer hier het merk in van het toestel dat u gaat invoeren. Vul vervolgens ook de andere relevante velden in.

hoortoestel

Herhaal deze stap ook voor Oorstukjes en Batterijen. Zie de handleiding 'Producten' voor meer informatie over het invoeren van producten.

Klantkaart F2

Klik op de knoppenbalk op de knop 'Startscherm' (blauwe voetjes) en open vanuit het beginscherm van OS Optiek de klantkaart van de betreffende persoon of maak een nieuwe klantkaart aan.

Medisch F3

Controleer op het tabblad 'Medisch F3' of de verzekeringsgegevens in orde zijn of vul deze in, indien nodig. Als er geen verzekering wordt opgegeven bij een klant is het ook niet mogelijk om bij een hoororder de verwachte vergoeding in te vullen.

Controle F5

Ga vervolgens naar het tabblad 'Controle F5' en klik in de linkerkolom op de knop 'Nieuw' (blauwe +). Selecteer 'Hoorcontrole' en klik op de knop 'Voer uit'. In het controlescherm worden nu lege Toonaudiogrammen voor rechts en links weergegeven. Vul op de eerste regel het gemeten gehoorverlies (luchtgeleiding) in (in dB). In het toonaudiogram zullen de opgegeven waarden als een lijn worden weergegeven. Vul alleen de gemeten waarden in en laat de waarden die niet gemeten zijn gewoon op 0 staan. Op de tweede (grijsblauwe) regel staan de waarden van het vorige audiogram van de klant. Selecteer BC of beengeleiding in het keuzevak naast de knop opmerkingen om ook de beengeleiding in te voeren. In het toonaudiogram wordt de beengeleiding weergegeven d.m.v. een stippellijn.

toonaudiogram

Klik in de linkerkolom op de knop 'Hoororder' om met deze gegevens een nieuwe order voor deze klant aan te maken.

Hoororder F8

Bij de laatste stap die hierboven beschreven staat heeft OS Optiek een nieuwe order voor hoortoestellen aangemaakt op het tabblad 'Hoororders F8'. Vergeet niet om het vinkje 'Proeforder' aan te zetten als dat van toepassing is voor deze order. Er zijn twee manieren om de gegevens van de toestellen en oorstukjes in te voeren.

Hoortoestellen staan in de voorraad

Klik op de zoekknop achter het veld Hoortoestel om een hoortoestel uit de voorraad te selecteren. De prijs en de batterij worden automatisch overgenomen uit het artikel. Selecteer op dezelfde wijze een Oorstukje. Herhaal dit voor Links of klik op de blauwe pijl om de gegevens over te nemen naar de andere kant. Let er daarbij op dat een hoorapparaat een serienummer heeft en dus niet kan worden overgenomen.

hoororder

Hoortoestellen staan niet in de voorraad

Als er geen artikelen zijn aangemaakt voor hoortoestellen, batterijen en oorstukjes dan kunnen de gegevens uiteraard ook gewoon handmatig worden ingevoerd. Sla het eerste vak over en vul de prijs in van het hoortoestel. Ga met de Tab-toets naar het volgende veld en vul de omschrijving van het toestel in. Doe dit ook voor de resterende gegevens. Klik daarna op de blauwe pijl om de gegevens over te nemen naar het andere oor.

Afdrukken

In een hoororder is het mogelijk om diverse documenten af te drukken zoals een 'Proefbon' een 'Eigen verklaring' en een 'Prijsopgave'. Klik daarvoor op de knop 'Print' (printertje) in de knoppenbalk.

Order omzetten in een verkoop

Klik in de linkerkolom onderaan op de knop 'Verkopen' om van deze order een verkoop te maken. OS Optiek zal daardoor naar het tabblad 'Verkopen F9' gaan en daar is het mogelijk om de bijbehorende factuur netjes af te drukken.

Proeforder

Zoals in de onderstaande schermafbeelding te zien is, is het eenvoudig om in OS Optiek een overzicht te tonen van alle op dit moment lopende proeforders. Klik in de knoppenbalk op de knop 'Hoororders' of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+Alt+H.

orderscherm

Deze handleiding

Zowel aan de module 'Hoororders' als aan deze documentatie voor het gebruik van deze module wordt nog gewerkt. De hier gegeven informatie kan afwijken van de software en zal mogelijk nog onjuistheden en fouten bvatten. Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het uitbreiden en verbeteren van de documentatie van OS Optiek.

Document

Versie: 0.1 - Datum: 14 januari 2010 - Aangemaakt door: Arthur Buijs
Eerste versie document

Versie: 0.2 - Datum: 6 februari 2010 - Aangemaakt door: Arthur Buijs
Nieuwe ontwikkelingen verwerkt in document

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2010 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/horen.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/03 09:09 door admin
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0