Oogmeting in beeld

Introductie

Of een oogmeting of hoortest gratis is of niet is een keuze. Het zou evenwel vreemd zijn om tijd en energie te steken in een waardevolle dienst aan de klant zonder deze in beeld te brengen op de verkoopbon.

Oogmeting aanmaken als artikel

Voordat de dienst afgerekend kan worden met de klant zal die eerst aangemaakt moeten worden als product in het artikelenbestand van OS Optiek. Dat product is bijvoorbeeld een oogmeting.

Maar het kan ook een contactlensaanpassing, een contactlenscontrole of een aanvullend optometrisch onderzoek zijn. De omschrijving van het artikel komt op de bon, dus denk daar goed over na. Verder moeten de artikelen van de productgroep 'Oogmeting' zijn. Anders komen ze niet tevoorschijn in het controlescherm.

Controleer onder het menu Onderhoud of de productgroep Oogmeting bestaat en dat deze groep van de Speciale Groep 'Controle' is.

Voorbeeld

In het volgende schermvoorbeeld zien we 2 artikelen. Eén met de naam 'Oogmeting' en een tweede met de naam 'Aanvullende optometrisch onderzoek'.

 Producten

 Brilrefractie

De groep is in beide gevallen 'Oogmeting'. Het artikel 'oogmeting' krijgt standaard het hoge btw-tarief. Het optometrisch onderzoek moet handmatig op 0% gezet worden. Uiteraard hoeft er van deze artikelen geen voorraad bijgehouden te worden.

Hoe te gebruiken

Selecteer tijdens de controle het juiste product zoals in het onderstaande voorbeeld.

 Controlescherm

Op het moment dat er vanuit deze controle een brilorder aangemaakt wordt, krijgt de betreffende order automatisch een extra regel voor de oogmeting. Als de klant alleen een oogmeting vraagt, is het mogelijk om vanuit de controle direct een verkoop aan te maken met de knop 'Verkoop' links onderaan het scherm.

Wellicht kan het product in de toekomst automatisch ingevuld worden, gekoppeld aan het type controle.

Vaak ontvangt de klant een korting op de oogmeting bij aankoop van een nieuwe bril. Gebruik in dat geval de kolom negatieve toeslag in de brilorder of in de verkoop.

Deze handleiding

Document

Versie: 1.1 - Datum: 19 december 2015 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Toevoeging speciale groep controle

Versie: 1.0 - Datum: 28 november 2015 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Eerste versie document

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2015 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/oogmeting.txt · Laatst gewijzigd: 2015/12/21 11:58 door arthur
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0