Producten

Inleiding

In het onderdeel Producten van OS Optiek worden producten opgezocht, aangemaakt, verwijderd en gewijzigd. Bij het invoeren van producten wordt gebruik gemaakt van de opslagen, de productgroepen, de contactlenstypen en de montuurtypen zoals die zijn aangemaakt bij het inrichten van OS Optiek.

Open het scherm Producten door in de knoppenbalk van OS Optiek op de knop Producten product te klikken. Bovenaan het scherm van OS Optiek komt nu achter het versienummer het woord Producten te staan.

menubalk

Toevoegen en wijzigen van producten

Bovenaan het scherm Producten is een knop Nieuw nieuw aanwezig in de knoppenbalk. Hiermee wordt een leeg tabblad 'Details F2' geopend voor het invoeren van een product. Producten die gewijzigd moeten worden kunnen opgezocht en geselecteerd worden op het tabblad 'Overzicht F1'.

Artikelvelden

Het artikelnummer kan bestaan uit cijfers en letters. Als bij het inrichten van OS Optiek gekozen is voor automatische nummering van artikelen, dan zal het eerstvolgende beschikbare artikelnummer worden weergegeven.

Selecteer een productgroep uit de lijst productgroepen. De groepen zijn als het goed is aangemaakt bij de inrichting van OS Optiek. Voor sommige productgroepen zoals monturen en glas zijn extra velden beschikbaar. Deze velden worden onderaan het scherm zichtbaar zodra de groep geselecteerd wordt.

Om een selectie uit de lijst te maken is het niet altijd nodig om de muis te gebruiken. De eerste letter van de groep is voldoende om de groep te selecteren. Toets herhaaldelijk de letter C in als er meerdere groepen zijn waarvan de naam begint met een C.

De velden 'Merk' en 'Naam / Model' zijn normale tekstvelden.

Standaard producten zijn producten die tevoorschijn komen in het verkoopscherm van OS Optiek als de kassa actief is. Dit zijn bijvoorbeeld vloeistoffen of accessoires die achter de kassa op de plank staan en die direct vanaf het schap verkocht kunnen worden.

Omschrijving en Labeltekst zijn normale tekstvelden.

Extra velden per productgroep

Voor monturen zijn de volgende extra velden aanwezig:

  • Montuurtype (metaal, nylor, etc.)
  • Kleur
  • Maat
  • Veer

Extra velden voor glazen:

  • Glastype
  • Materiaal (organisch, mineraal, etc.)
  • Diameter

Extra velden voor contactlenzen:

  • Contactlenstype
  • Materiaal
  • Diameter

Prijsvelden

In de velden Inkoopprijs en Verkoopprijs worden de bijbehorende prijzen ingevuld. Als er voor de producten die ingevoerd worden opslagen aangemaakt zijn in OS Optiek dan wordt de verkoopprijs automatisch ingevuld na het invullen van de inkoopprijs. Het is dan nog steeds mogelijk om deze prijs handmatig aan te passen als dat wenselijk is.

In het selectieveld BTW-tarief wordt automatisch het BTW-percentage getoond dat als standaard staat ingesteld in OS Optiek. Uiteraard kan hier gekozen worden voor een van de andere percentages die vooraf aangemaakt zijn.

De garantietermijn wordt opgegeven in maanden.

Voorraadvelden

Zet een vinkje bij 'Voorraad bijhouden' als het hier gaat om een voorraadproduct waarvan de voorraad ook daadwerkelijk moet worden bijgehouden in OS Optiek. Geef de 'Huidige voorraad' op in stuks. Voor voorraadartikelen die automatisch ingekocht moeten worden is het nodig om een minimale en een maximale voorraad op te geven. Als het product niet automatisch ingekocht gaat worden dan mogen deze velden op 0 blijven staan.

Het is ook mogelijk om een dienst als product in te voeren. Een oogmeting kan dus ook als product worden aangemaakt met daaraan gekoppeld een verkoopbedrag. Uiteraard zijn de voorraadgegevens hier niet relevant.

Als het leveranciersnummer bekend is dan kan dit handmatig ingevuld worden. Uiteraard is het ook mogelijk om de leverancier op te zoeken in het zoekscherm.

De inkoopdatum wordt automatisch ingevuld. OS Optiek gebruikt dit veld voor de automatische afschrijving. Uiteraard komt deze datum terug op overzichten van producten.

Producten zoeken, filteren en sorteren

In het Productenscherm zijn onderaan twee tabbladen zichtbaar. Op het tabblad 'Overzicht F1' wordt een lijst met producten getoond. Onderaan de lijst staat een rij zoekfiltervelden die gebruikt kunnen worden om te zoeken en te filteren. Bij het openen van het productenscherm zullen in eerste instantie alle producten worden weergegeven.

zoekfilter

Zoeken

Zoek een specifiek product door het artikelnummer op te geven. Is het artikelnummer niet bekend dan is het mogelijk om op een andere manier te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door een leverancier te selecteren. Het is ook mogelijk om een combinatie van zoekfiltervelden te gebruiken. Geef bijvoorbeeld de eerste letters op van de naam van het product en selecteer een leverancier. Klik op het vergrootglas om het resultaat op te vragen. Als het resultaat van een zoekopdracht exact 1 product is dan verspringt het scherm direct naar het volgende tabblad 'Details F2'.

Filteren

Het is ook mogelijk om een lijst van artikelen samen te stellen op basis van het zoekfilter. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om etiketjes te printen maar bijvoorbeeld ook om een voorraadlijst met daarop de monturen van een leverancier op te vragen.

Zet het vinkje aan voor de datumvelden en vul twee keer dezelfde datum in om alle producten op te vragen die op de desbetreffende dag zijn ingevoerd.

Het is mogelijk om terug te keren naar de volledige lijst van producten. Klik op het vergrootglas met het kruisje om het zoekfilter te resetten. De ingevoerde waarden van de zoekfiltervelden zullen naar de beginstand terugkeren.

Sorteren

Het is mogelijk om de productenlijst te sorteren op de waarden in een van de kolommen. Klik een keer op de kolomkop om de waarden te sorteren van laag naar hoog (A - Z). Nogmaals klikken als de sortering omkeren (Z - A). Klik nogmaals om de sortering op te heffen. Let op dat artikelnummers in OS Optiek ook letters kunnen bevatten. Dus zal een sortering op artikelnummer (ook als er alleen nummers in gebruik zijn) altijd op alfanummerieke volgorde plaatsvinden.

Start met een hoog artikelnummer zoals bijvoorbeeld 100000 dan blijven de artikelen bij sortering netjes in de juiste volgorde staan.

Afdrukken

Een selectie van producten die afgedrukt moeten worden op het rapport kan bestaan uit de complete lijst op het scherm, alleen het geselecteerde product (gele regel) of een selectie van producten (meerdere gele regels). Om meerdere zijn te selecteren met de muis in combinatie met de Shift-toets (aaneengesloten selectie) of de Ctrl-toets.

Na een klik op de printknop printknop op de knoppenbalk komt het printscherm tevoorschijn.

printscherm

In de lijst staan de rapporten die afgedrukt kunnen worden. Kies voor Selectie om alleen de geselecteerde regels (gele regels) af te drukken en kies voor 'Alle' om de hele lijst af te drukken.

Het aanmaken en wijzigen van rapporten valt buiten de opzet van deze handleiding.

Deze handleiding

Document

Versie: 0.1 - Datum: 12 oktober 2009 - Aangemaakt door: Arthur Buijs
Eerste versie document

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2009 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Heeft u een (schrijf-)fout gevonden, is de uitleg onduidelijk of zijn we iets vergeten uit te leggen? Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het uitbreiden en verbeteren van de documentatie van OS Optiek.

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/producten.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/03 09:09 door admin
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0