Selectie en export

Introductie

In het klantenscherm is het mogelijk om een eenvoudige selectie van klanten weer te geven door gebruik te maken van de zoekvelden onderaan het tabblad 'Overzicht F1'. Voor geavanceerde selecties en/of repeterende zoekopdrachten is er in OS Optiek een filterscherm aanwezig.

Met een selectiefilter is het mogelijk om een lijst van klanten samen te stellen die voldoen aan bepaalde criteria. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een selectiefilter aan te maken waarin alle klanten zijn opgenomen van 40 jaar en ouder.

Een filter kan bewaard worden waardoor het mogelijk is om dit filter op een later tijdstip opnieuw op te roepen. Aan het filter kan een herkenbare naam worden meegegeven. Zo zou het filter in het bovenstaande voorbeeld opgeslagen kunnen worden als „Klanten 40 jaar en ouder”.

Een selectiefilter kan gebruikt worden voor het printen van bijvoorbeeld een bellijst. Maar een filter kan ook dienen als adressenlijst voor het versturen van een direct mailing. In dat laatste geval wordt het filter opgeroepen en gebruikt in een 'Campagne' in het onderdeel 'Direct mailing' van OS Optiek.

Filter aanmaken

Eenvoudig voorbeeld (oogdrukweken)

Maak als voorbeeld een filter aan waarin alle klanten van 40 jaar en ouder zijn opgenomen.

Stap 1 - Filterscherm openen

Open het filterscherm vanuit het klantenscherm door in de knoppenbalk op de knop 'Filter' te klikken.

filterknop

Stap 2 - Filternaam

Kies voor 'Nieuw' en geef het nieuwe filter een herkenbare naam.

filternieuw

Stap 3 - Selectiecriteria opgeven

In een filter kunnen meerdere criteria gebruikt worden. Er moet minimaal één filterregel worden aangemaakt in het selectiefilter. In dit voorbeeld hoeft er alleen gefilterd te worden op de leeftijd van de klanten waarbij die leeftijd groter of gelijk moet zijn aan 40.

Selecteer 'Leeftijd' als veld op de eerste selectieregel.

filterveld

Selecteer 'Groter of gelijk aan' om aan te geven hoe de waarde gebruikt wordt in de selectie.

filtercriteria

Vul een waarde van '40' in bij 'Inhoud' om de eerste selectieregel compleet te maken.

Je kunt het filter verder verfijnen door te werken met meerdere regels. Achter de filterregel staan 2 knoppen. Klik op het plusje om een regel toe te voegen en op het minnetje om een regel te verwijderen.

filterinhoud

Sla het filter op door op de knop 'Opslaan' te klikken.

Geavanceerd voorbeeld multifocaal

In dit voorbeeld maken we in augustus 2012 een lijst van alle brildragers met een multifocale bril (additie laatste brilorder is groter of gelijk aan 0,25) die de afgelopen 4 jaar niet in de winkel zijn geweest (laatste verkoop is kleiner of gelijk aan 01-08-2008) maar wel in de 5 jaar daarvoor (laatste verkoop is groter of gelijk aan 01-08-2003).

filterscherm

Filter gebruiken

Schermselectie

Open het filterscherm en selecteer een filter. Door te klikken op de knop 'Filter' worden in OS Optiek alleen de klanten weergegeven die voldoen aan de criteria zoals opgegeven in het filter.

filterklantlijst

Sluit het Filterscherm door op de knop 'Sluiten' te klikken. Op het tabblad 'Overzicht F1' van het klantenscherm is.

Het is mogelijk om de selectie te exporteren of af te drukken (b.v. een telefoonlijst).

Direct mailing

OS Optiek biedt volledige ondersteuning aan de opticien op het gebied van acties en mailingen. In de direct mailing module van OS Optiek kunnen de filters die zijn aangemaakt gebruikt worden voor campagnes.

Adreslijst exporteren

Klik op de knoppenbalk op de knop export (pijl omhoog) om de adressen die nu in het overzicht staan te exporteren. Selecteer 'Huidig klantenoverzicht' bij 'Kies type export' en voer een herkenbare bestandsnaam in. Selecteer altijd CSV bij 'Bestandstype' als de lijst verzonden gaat worden naar een externe partij.

exportscherm

Het nieuwe bestand wordt opgeslagen onder 'export' in de map van OS Optiek.

Deze handleiding

Document

Versie: 1.1 - Datum: 14 augustus 2012 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Kleine correctie, toevoeging export en geavanceerd filter

Versie: 1.0 - Datum: 24 mei 2008 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Eerste versie document

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2008 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Heeft u een (schrijf-)fout gevonden, is de uitleg onduidelijk of zijn we iets vergeten uit te leggen? Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het uitbreiden en verbeteren van de documentatie van OS Optiek.

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/selectiefilter.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/03 09:08 door admin
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0