Update-handleiding

Introductie

Deze handleiding is bedoeld voor bestaande gebruikers van OS Optiek. Voor nieuwe gebruikers is er een Installatiehandleiding voor OS Optiek.

In een netwerkomgeving wordt de update uitgevoerd op de server. Overtuig uzelf ervan dat OS Optiek uitgeschakeld is op alle aangesloten werkstations. Denk daarbij ook aan eventuele 'remote' gebruikers.

Controleer voordat u de update gaat uitvoeren of u beschikt over een goede back-up van uw systeem. Raadpleeg zonodig uw systeembeheerder.

Update uitvoeren

Stap 1 - Controleer het versienummer

Controleer uw versienummer van OS Optiek. Het versienummer is terug te vinden in de balk bovenaan het scherm van OS Optiek.

Vanaf OS Optiek versie 1.5.0 heeft u minimaal Java 1.7 nodig.

OS Optiek 1.1 is uitgekomen in mei 2008. Is uw versienummer 1.1 of hoger, dan kunt u direct doorgaan met de update. Werkt u met een versie van voor mei 2008, dan is uw versienummer kleiner dan 1.1 ofwel uw versienummer begint met 2006 of 2007. In dat geval moet de ingebouwde update-software in OS Optiek eerst worden vervangen. Download het bestand http://www.osoptiek.nl/software/updater.jar. Verplaats het bestand daarna naar de programma-directory van OS Optiek. Normaal gesproken is dat C:\Program Files\OS Optiek\. Overschrijf zonodig het bestaande bestand.

Stap 2 - Update

Start OS Optiek op. Kies in het menu 'Extra' voor 'Update'. Er volgt nu een update-scherm.

Kies voor OK om door te gaan. OS Optiek zal worden afgesloten en de updater zal wordt opgestart.

Kies voor 'Update uitvoeren' om de programma-update te downloaden en te ïnstalleren. Kies voor 'Afsluiten' als de update voltooid is.

Stap 3 - Start OS Optiek en update OCS

Start OS Optiek op de normale manier op. De eerste keer zal het opstarten wat langer duren omdat de database een update ondergaat en wordt gecontroleerd.

Sommige gebruikers die werken op een pc met de 64-bits versie van Windows 7 kunnen na de update van Java (versie 6 naar 7) OS Optiek niet meer opstarten. Dat is eenvoudig op te lossen door in de snelkoppeling van OS Optiek het pad van Java te wijzigen. Wijzig C:\Windows\System32\javaw.exe naar C:\Windows\SysWOW64\javaw.exe.

U kunt eenvoudig controleren of de update geslaagd is, door het versienummer bovenin de balk van OS Optiek te controleren.

Stap 4 - OCS-catalogus bijwerken

Deze stap hoeft u niet uit te voeren als OCS niet geactiveerd is.

Kies in het menu 'OCS' voor 'Catalogus bijwerken…' en klik op de knop uitvoeren.

Catalogus

Klik op de knop 'Uitvoeren'. In het venster is de voortgang van het proces te volgen. Na het downloaden zullen de glasboeken en de lensboeken geïnstalleerd worden.

Zodra de tekst 'Installatie afgerond (100%)' op het scherm is verschenen (de knoppen 'Uitvoeren' en 'Reset' zullen weer kleur krijgen) kan het scherm worden gesloten door op de knop 'Sluiten' te klikken.

Deze handleiding

Document

Versie: 1.4 - Datum: 22 september 2012 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Release OS Optiek 1.5.0 met o.a. Java 7

Versie: 1.3 - Datum: 19 oktober 2009 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Release OS Optiek 1.3 met OCS-update voor contactlenzen

Versie: 1.2 - Datum: 26 mei 2008 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Release OS Optiek 1.2.1

Versie: 1.1 - Datum: 5 mei 2008 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Release OS Optiek 1.1

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2008-2012 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Heeft u een (schrijf-)fout gevonden, is de uitleg onduidelijk of zijn we iets vergeten uit te leggen? Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het uitbreiden en verbeteren van de documentatie van OS Optiek.

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/update.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/03 09:07 door admin
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0