Voorraadopname

Introductie

Het is in OS Optiek mogelijk om aan het einde van het (boek)jaar of tussentijds een voorraadopname uit te voeren. Dit wordt ook wel balansen of inventariseren van de voorraad genoemd.

In het kort

  1. Maak in OS Optiek een lijst van artikelen per productgroep
  2. Voer per lijst (per productgroep) de opname uit
  3. Maak een document van het resultaat (verschillenlijst) per productgroep
  4. Laat OS Optiek de voorraad corrigeren

Opnamelijst maken

Ga naar het menu Onderhoud en kies bij Voorraad voor Voorraadopname. In het overzicht is een lijst te zien met eerdere voorraadopnames. Als dit de eerste keer is dat er een voorraadopname wordt aangemaakt in OS Optiek dan is het scherm leeg.

Gebruik de 'blauwe plus' in de knoppenbalk om een nieuwe opnamelijst aanmaken. In het nieuwe opnamescherm wordt de medewerker opgegeven die de opname gaat uitvoeren (1). Kies daarna de productgroep (2) en klik op opname starten (3) om de opnamelijst te vullen.

Opname uitvoeren

Pas op! Klik NIET op de knop 'Correcties verwerken' zolang nog niet alle artikelen geteld zijn.

Het opnemen van de voorraad is een kwestie van artikelnummers doorgeven aan OS Optiek. Gebruik de barcodescanner als de producten voorzien zijn van een barcode. Zo niet, dan worden de artikelnummers ingevoerd in de mutatieregel (1), gevolgd door 'Enter'. OS Optiek springt direct naar de juiste regel (2) en verhoogt het aantal getelde artikelen automatisch met 1.

Verschillenlijst

Nadat alle artikelen van de betreffende artikelgroep geteld zijn is het mogelijk om de verschillenlijst te maken. Klik op de printerknop op de knoppenbalk en selecteer de Voorraadveschillenlijst. Sla deze lijst op als PDF of stuur het document naar de printer.

Correcties verwerken

Als er geen reden meer is om aan te nemen dat er nog artikelen ontbreken aan de telling dan is het tijd om de voorraad in OS Optiek met één druk op de knop te corrigeren.

Let op! Deze stap kan NIET ongedaan worden gemaakt.

Hiermee is de voorraadopname afgerond voor deze groep artikelen. Veranderingen aan de opname zijn nu niet meer mogelijk.

Deze handleiding

Document

Versie: 1.0 - Datum: 18 december 2015 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Eerste versie document

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2015 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/voorraadopname.txt · Laatst gewijzigd: 2015/12/21 11:31 door arthur
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0