Over OS Optiek

OS Optiek is in 2004 op initiatief van het Centrop en in samenwerking met Syntens en het Ministerie van Economische Zaken is ontwikkeld. Doordat de broncode van de software vrij beschikbaar is kan iedere opticien over de volledige versie van het pakket beschikken zonder dat aan het gebruik ervan beperkingen verbonden zijn. Inmiddels wordt het pakket door een groot aantal zelfstandige opticiens in Nederland gebruikt.

over.txt · Laatst gewijzigd: 2013/06/06 11:51 door arthur
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0