Vertaling / Translation

Translator Setup

Please select the category that you want to see the translation for. If you have sufficent right you can then start translating.

Select a Category

Nederlands

OS Optiek was voorheen alleen beschikbaar in de Nederlandse taal. Sinds versie 1.2.3 kan OS Optiek ook gebruikt worden in andere talen. OS Optiek wordt ook buiten Nederland en Belgie gebruikt en zal daar ook verder ontwikkeld gaan worden. Opticiens in Nederland en Belgie zullen daar op termijn ook profijt van ondervinden.

Via deze website kan de software eenvoudig vertaald worden en kunnen bestaande vertalingen eenvoudig up-to-date gehouden worden.Dat laatste is belangrijk omdat OS Optiek continu in ontwikkeling is.

Hieronder is te zien welke talen inmiddels geheel of gedeeltelijk vertaald zijn. Is uw taal daar (nog) niet bij of kunt u helpen bij het verbeteren van een bestaande vertaling neem dan contact met ons op zodat wij u op weg kunnen helpen.

English

Until now OS Optiek was only available in the Dutch language. As of version 1.2.3 OS Optiek can be used in other languages too. OS Optiek is already in use outside Belgium and The Netherlands and development will follow soon. Opticians in The Netherlands and Belgium will benefit from this too.

It is easy to translate the software by using this website and it is also easy to keep existing translations up to date. Updating is important because OS Optiek is under continous development.

Below you can see which languages have been completely or partially translated. If your language is not (yet) available or if you can assist to improve an existing translation, please contact us and we will help you to get started.

software/vertaling.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/03 09:07 door admin
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0