Dit is een oude revisie van het document!


Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. ArtIeTee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. ArtIeTee behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

website/disclaimer.1251915938.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2009/09/02 20:25 door arthur
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0